SET-XP chemická malta do trhlinového betonu

Kategorie:

Popis

Vlastnosti a výhody:

  • Vysoké výtažné síly pro extrémně namáhané konstrukce
  • Čistá epoxidová pryskyřice pro kotvení i v trhlinovém betonu (tlačená zóna)
  • Beznapěťové kotvení – lze kotvit blízko okrajů základního materiálu, protože nedochází k mechanickému pnutí
  • Bezpečnost je zajištěna Evropským technickým osvědčením Varianta 1 pro popraskaný beton, ověřit výtažné síly lze trhacím zařízením
  • Certifikováno na odolnost zemětřesení dle ICC-ES
  • Aplikace i ve vlhkém betonu a při vysokých teplotách
  • Výpočet únosnosti programem Ancor Selector

Použití – lepení a kotvení:

Betonářská výztuž, ocelové konstrukce, sloupy, schodiště, zábradlí, protihlukové stěny a bezpečnostní bariéry

Číslo výrobku Označení
15055 SET-XP chemická malta 650 ml + 2 trysky
15023 míchací tryska pro SET-XP
15038 prodloužení míchací trysky
15054 ruční aplikační pistole pro náplň 650 ml
150150 vyfukovací pumpička
15016 ocelový kartáč Ø 10
15031 ocelový kartáč Ø 12
15017 ocelový kartáč Ø 16
15025 ocelový kartáč Ø 18
15032 ocelový kartáč Ø 22
15018 ocelový kartáč Ø 30

 

Doba tvrdnutí v závislosti na okolní teplotě
Teplota Doba aplikace Doba tvrdnutí, suchý beton Doba tvrdnutí, mokrý beton
10° C 60 min 72 hod 144 hod
21° C 45 min 24 hod 48 hod
32° C 25 min 24 hod 48 hod
43° C 12 min 24 hod 48 hod

Při aplikaci do vlhkého betonu při teplotách pod nulou musí být povrch otvoru bez námrazy.

Dokumenty ke stažení

Zatížení pro chemickou maltu SET-XP

Zobrazit

Kotevní šroub M12 M16 M20 M24 M27
Informace pro montáž kotev
Průměr závitu d [mm] M12 M16 M20 M24 M27
Účinná hloubka ukotvení hef (min) [mm] 70 80 90 100 110
hef (max) [mm] 240 320 400 480  540
Průměr vyvrtaného otvoru d0 [mm] 14 18 24 28 30
Vnitřní průměr otvoru v přípoji df [mm] 14 18 22 26 30
Utahovací moment Tinst [Nm] 40 60 80 100 120
Rozteč smin (min) [mm] 45 60 70 80 90
smin (max) [mm]    
Vzdálenost od okraje cmin (min) [mm] 80 100 115 135 155
cmin (max) [mm] 360 480 600 720 810
Tloušťka betonu hmin(min) [mm] 100 116 138 156 170
hmin(max) [mm] 270 356 448 536
600
 Charakteristické zatížení pro beton C20/25 až C50/60
Tah – porušení oceli 5.8 NRk,s [kN] 42 79 123 177 230
Tah – porušení oceli 8.8 NRk,s [kN] 67 126 196  282 367
Tah – porušení nerez oceli NRk,s [kN] 59 110 172 247 230
Smyk – porušení oceli 5.8 VRk,s [kN] 21 39 61 88 115
Smyk – porušení oceli 8.8 VRk,s [kN] 34 63 98 141 184
Smyk – porušení nerez oceli VRk,s [kN] 30 55 86 124 115
Pevnost spoje – nepopraskaný beton τRk, cr [N/mm2] 17 10 10 9 7
Pevnost spoje – popraskaný beton τRk, cr [N/mm2] 6 4,5 3 3 3
Doporučené zatížení (netrhlinový beton C20/25, rozsah teplot 43°C / 24°C)
Tah – ocel 5.8 (min) [kN] 10 12,3 14,6 17,1 19,8
Tah – oceli 5.8 (max) [kN] 20 37,6 58,5  84,2  109
Tah – nerez ocel (min) [kN] 10 12,3 14,6 17,1 19,8
Tah – nerez ocel (max) [kN] 22,5 42 65,6 94,3 57,4
Smyk – ocel 5.8 [kN] 12 22,2 34,8 48 55,4
Smyk – nerez ocel [kN] 13,7 25,1 39,3 48 34,5
Doporučené zatížení (trhlinový beton C20/25, rozsah teplot 43°C / 24°C)
Tah – ocel 5.8 (min) [kN] 5,4 6,1 5,7 7,6 9,5
Tah – oceli 5.8 (max) [kN] 18,4 24,6 25,6 36,9 46,7
Tah – nerez ocel (min) [kN] 5,4 6,1 5,7 7,6 9,5
Tah – nerez ocel (max) [kN] 18,4 24,6 25,6 36,9 46,7
Smyk – ocel 5.8 [kN] 12 17,2 16,1 21,6 26,6
Smyk – nerez ocel [kN] 13,7 17,2 16,1 21,6 26,6
Žebírková výztuž 12 14 16 20 25
Informace pro montáž kotev
Průměr výztuže d [mm] 12 14 16 20 25
Účinná hloubka ukotvení hef (min) [mm] 70 75 80 90 100
hef (max) [mm] 240 280 320 400  500
Průměr vyvrtaného otvoru d0 [mm] 16 18 20 25 32
Rozteč smin (min) [mm] 45 50 60 70 80
Vzdálenost od okraje cmin (min) [mm] 80 90 100 115 135
Tloušťka betonu hmin(min) [mm] 100 111 120 140 164
hmin(max) [mm] 270 316 360 450 564
 Charakteristické zatížení pro beton C20/25 až C50/60
Tah – porušení oceli B500 dle DIN 488-2:2009-08 NRk,s [kN] 62 85 111 173 270
Smyk – porušení oceli B500 dle DIN 488-2:2009-08 VRk,s [kN] 31 42 55 86 135
Pevnost spoje – nepopraskaný beton τRk, cr [N/mm2] 13,5 8 8 7 5,5
Pevnost spoje – popraskaný beton τRk, cr [N/mm2] 5 3,5 2,5 2,5 2,5