Trhací zařízení – ověření zatížení v tahu kotev a výztuže

trhaci-zarizeni-sestava_300

Kontrola deklarované únosnosti namáhaného kotevního spoje bývá často podmínkou k předání díla zhotovitelem. V praxi se můžeme setkat s tímto požadavkem např. u kotvení stožárů, jeřábových drážek, těžkých technologií do stropu nebo vysutých lávek zkrátka všude tam, kde je kladen velký důraz na bezpečnost.

Víte, do čeho kotvíte?
Výsledné zatížení kotvy ať už ocelové nebo chemické, je ovlivněno několika faktory – výkonem samotné kotvy, montážním postupem a zejména kvalitou základního stavebního materiálu. U monolitických konstrukcí se provádí zkoušky spíše namátkově, pro ověření hodnot výtažných sil a při kontrole dodržení montážního postupu. Naopak v historických objektech, budovách se starším zdivem nebo betonem je ověření sil přímo na místě leckdy jedinou možností. Jedním z příkladů byla trhací zkouška chemické kotvy pro ukotvení zavěšeného lešení do zdi starého kostela nebo připevnění lodžií ocelovými kotvami do panelových domů ze 70. let.

trhaci-zarizeni-vyztuz_300

Montážní postup, to znám! Je tomu, ale skutečně tak?
Toto ujištění montážníka slýcháme na stavbách každodenně. Naše zkušenosti však vypovídají o opaku. Dodržení správného montážního postupu je zvláště u chemických kotev předpokladem dosažení garantovaných výtažných sil. Důkladné vyčištění a vyfoukání vyvrtané díry a to min. dvakrát stojí totiž nějaký čas a námahu. Nekvalitně vyčištěný otvor výrazně snižuje výtažnou sílu jak u zalepených kotevních šroubů a žebírkové výztuže tak i u ocelových mechanických kotev!

Stanovení únosnosti dodatečně vlepované žebírkové výztuže
Při stavbě nebo rekonstrukci monolitické konstrukce se můžeme setkat s požadavkem na dodatečné vlepení roxorů pro svázání dvou betonových bloků. Požadavky na zatížení se liší případ od případu. Při výpočtech se pracuje s průměrem výztuže a hloubkou ukotvení tak, aby bylo dosaženo maximální únosnosti tzn. byla plně využita pevnost oceli a betonového kužele. Vypočítané hodnoty vycházející z certifikátu ETA se pak ověří na stavbě trhací zkouškou.

Technické parametrytrhaci-zarizeni-vyztuz-detail_300
Trhací zařízení je kalibrováno a certifikováno státním Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha. Hydraulický válec umožňuje dosažení výtažné síly až 500 kN (50 000 kg). Široké příslušenství umožňuje měřit únosnost ocelových a chemických kotev, ale i betonářské výztuže. Po připojení zařízení k počítači sériovou linkou zobrazuje programaktuální naměřené hodnoty zatížení a posuv (povytažení) kotvy. Z naměřených hodnot lze vytisknout zkušební protokol včetně grafického průběhu např. jako přílohu ke stavební dokumentaci.

Máte zájem o trhací zkoušku?
V případě vašeho zájmu o provedení trhací zkoušky s cílem ověřit zatížení kotev se na nás prosím obraťte, abychom domluvili datum, místo a další podrobnosti.